ANNABELLE COCK
Praktijk voor Reading & Healing en Astrologie

 
 
Home  
De Oerbron van het leven, is Liefde. Liefde kan niet alleen voor zichzelf bestaan, want haar wezenlijke natuur is het verlangen om zich te verspreiden, om zich te geven aan alles wat leeft en om zichzelf te ervaren. En vanwege dit verlangen heeft de Oerbron het universum geschapen. De Oerbron schiep ons om zich te verheugen over ons, de schepping, zodat wij ons kunnen verheugen over de Oerbron.